Teatr „Kurtyna” z Krakowa w naszej szkole

Dnia 12 grudnia 2016 r. na zaproszenie wychowawców klas oraz pedagoga szkolnego, przyjechali aktorzy Teatru „Kurtyna” z Krakowa.

Uczniowie klas I–V szkoły podstawowej obejrzeli bajkę: „Świat według Reksia”.

Rodzice rozbrykanego i czupurnego Dominika przygarniają do domu porzuconego przez właścicieli psa. Mają nadzieję, że w ten sposób spełnią marzenie synka, który od dłuższego czasu chce mieć w domu zwierzątko, którym mógłby się zaopiekować. Jednak ten nieoczekiwany prezent nie cieszy Dominika, który uważa, że zabawki mają być nowe i kupowane w sklepie, by wzbudzać nimi podziw i zazdrość u rówieśników. I jeszcze ważne jest to, że dbanie i opieka nad nimi kończy się wtedy, gdy już się znudzą, bo przecież nie mogą kraść zbyt wiele czasu potrzebnego na prawdziwą zabawę w świecie internetowych gier. I taki byłby z pewnością los najnowszego prezentu, gdyby nie drobny, ale bardzo zaskakujący fakt: ów prezent, pies wabiący się Reksio, umie mówić.A w każdym razie Dominik tę mowę doskonale rozumie. I chociaż z początku chłopcu bardzo nie podoba się to, co Reksio ma do powiedzenia o swoim nowym właścicielu i jego zachowaniu, to jednak splot niezwykłych i zaskakujących zdarzeń pozwala Dominikowi odkryć potęgę dobra i mądrości, które dają światu i ludziom szczęście i harmonię.

Spektakl wypełniony muzyką i humorem był uroczą teatralną lekcją, skupioną tematycznie na realizacji najważniejszych działań edukacyjnych i profilaktycznych:

  • promocji zdrowego stylu życia (dbania o dietę, aktywnego wykorzystania czasu wolnego, uwrażliwienia na niebezpieczeństwo kontaktu z nieznanymi substancjami i przedmiotami, zagrożenia używkami),
  • zapobiegania agresji ( rozpoznawanie trudnych emocji i właściwych sposobów ich wyrażania),
  • kształtowania pozytywnego i akceptującego nastawienia do siebie i innych ( sposoby komunikowania się, tolerancja i życzliwość, wzmacnianie chęci bycia pomocnym),
  • bezpiecznego korzystanie z Internetu
  • uwrażliwienia i kształtowania właściwego stosunku do zwierząt i nauki opieki nad nimi,
  • promocji etosu prawdy i dobra, szacunku do opiekunów i osób starszych, tolerancji i życzliwości dla odmienności, 
  • praktyczna prezentacja podstaw ekologii i ochrony środowiska.

Uczniowie klasy VI i gimnazjum obejrzeli natomiast spektakl profilaktyczny pt. „Twoje nowe jutro”.

 Społeczność małego miasteczka żyje od kilku dni niepokojącą informacją o tajemniczym zaginięciu Oli, uczennicy miejscowej Szkoły Podstawowej. Rodzice zaginionej Oli podejrzewają, że zniknięcie córki może być spowodowane ich trudną sytuacją rodzinną, związaną z planowanym rozwodem. Ola stała się obiektem drwin i złośliwych uwag rówieśników. Nikt nie chce wziąć na siebie odpowiedzialności za dramat wykluczenia dziewczynki ze społeczności. Mateusz, który jako jedyny zna prawdę o losie Oli, staje wobec fundamentalnych dylematów. Czy znajdzie w sobie odwagę, by powstrzymać terror złych emocji i uprzedzeń i dać świadectwo przywiązania do fundamentalnych wartości etycznych i moralnych?

W spektaklu ukazano jak:

  • zapobiegać przemocy i agresji (przemoc werbalna, emocjonalna, fizyczna, zachowania autodestrukcyjne),
  • zarządzać emocjami i kontrolować ich wyrażanie, promocja efektywnej struktury komunikacji (asertywność, kontrola stresu i sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach),
  • podejmować słuszne decyzje, umiejętność ochrony własnej osoby i radzenia sobie z presją otoczenia.

     Ponadto spektakl zawierał: podstawy wiedzy o substancjach psychoaktywnych, ich szkodliwości, łamaniu prawa w związku z ich używaniem, bezpiecznym i właściwym korzystaniu z Internetu i innych technologii przekazywania informacji, wiedzę na temat praw osobistych i ich ochrony oraz konsekwencje prawne podejmowanych decyzji.