ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

pobrane

Dnia 10 listopada 2016 roku odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości. Uroczystość została przygotowana przez uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej oraz klasy III Gimnazjum im. W. Szymborskiej w Karnicach pod kierunkiem wychowawców: p. Jolanty Westphal i p. Michała Waliszki.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego i wprowadzeniu pocztu sztandarowego, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego przywitała przybyłych na tę uroczystość  gości , przedstawiła rys historyczny  oraz przekazała głos uczniom, którzy przedstawili część artystyczną.

W części końcowej pani dyrektor Teresa Szydłowska wygłosiła krótkie przemówienie nawiązując do walk narodu polskiego o niepodległość oraz podziękowała uczniom oraz nauczycielom odpowiedzialnym za przygotowanie apelu .