STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH

            Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Karnice zostali wyróżnieni uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2018/2019.  Pracę oraz wysiłek uczniów najlepiej podsumowują oceny semestralne. W szkołach gminnych mamy bardzo zdolne dzieci i młodzież. Potwierdzeniem tego jest ilość wyróżnionych osób. Zarówno osiągnięcia w  konkursach jak i wyniki w nauce są bardzo dobre. Uczniowie z najwyższą średnią ocen z rąk Dyrektora Szkoły, Wójta Gminy Karnice, Przewodniczącego Rady oraz Radnych odebrali stypendia i dyplomy wzorowego ucznia. Poniżej przedstawiamy listę najlepszych uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach.

Klasa V
– Wiktoria Kłobucka
– Martyna Woronowicz
– Zofia Bąk
– Sandra Rydz
Klasa VI
– Julia Kamińska
Klasa VII
– Konrad Urbanek
– Marcelina Stefańska
Klasa III Gimnazjum
– Wiktoria Kelner