Sprzątanie Świata

            Uczniowie całej szkoły wraz z wychowawcami zaopatrzeni w worki na śmieci i jednorazowe rękawice, już po raz kolejny uczestniczyli w akcji „Sprzątanie świata”, która w tym roku przebiegła pod hasłem „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!”. Akcję rozpoczęto pogadanką na temat zasad bezpieczeństwa oraz głównych celów akcji. Młodsze grupy zadbały o czystość na terenie przyszkolnym, natomiast starsza młodzież udała się na pobliskie ulice i tereny zielone. W oddziale przedszkolnym, zerówce i klasie pierwszej opiekunowie przygotowali dla swoich podopiecznych pamiątkowe medale, za wzorcowy udział i włączenie się do akcji dbania o środowisko. Mają one na celu mobilizację najmłodszego pokolenia do tego, by otoczenie w którym przebywają nie zalegało w tonach śmieci. Wszystkie klasy pozytywnie zmotywowane szczytnym celem, miały wyznaczone tereny, które solidnie posprzątano. Dzięki słonecznej pogodzie akcja przebiegła bardzo szybko i sprawnie, a efekty pracy wszystkich uczniów były zadowalające. Wszyscy wyrazili nadzieję, iż ich praca nie pójdzie na marne, a kolejna będzie mniej obfita w porozrzucane śmieci.