Sprzątanie Świata

W dniu 21.09.2018r. Zespół Szkół Publicznych w Karnicach uczestniczył w akcji „Sprzątanie Świata„. W akcji brali udział wszyscy uczniowie szkoły wraz z wychowawcami i nauczycielem przyrody i biologii Panią Emilią Moreń. 
Hasło tegorocznej akcji to: „AKCJA- SEGREGACJA! 2 X WIĘCEJ, 2 X CZYŚCIEJ”, dotyczące selektywnej zbiórki odpadów. To bardzo ważne ze względu na lepsze wykorzystywanie zasobów, które „zamrażamy” w odpadach oraz poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody. Ale jest to istotne także ze względu na konieczność osiągnięcia przez polskie gminy poziomu 30% recyklingu już w tym roku, a przez Polskę poziomu 50% recyklingu odpadów z gospodarstw domowych już za dwa lata, w roku 2020., że jesteśmy współodpowiedzialni za miejsce, w którym żyjemy.
Terenem, który był sprzątany to obszar wokół szkoły, pobliski las, skwary wokół kościoła, ulica przy osiedlu w Karnicach. Przed przystąpieniem do sprzątania dzieci zostały odpowiednio wyposażone w rękawiczki i worki, które otrzymaliśmy od Celowego Związku Gmin R – XXI. Najmłodsi uczniowie z klas I – III otrzymali również pamiątkowe plany lekcji z częścią dydaktyczną, dotycząca segregacji odpadów. 
Jak co roku uzbieraliśmy sporo worków z odpadami nielegalnie porzuconymi w miejscach do tego nieodpowiednich. Były to głównie plastik i szkoło. 
W trakcie sprzątania opiekun prowadził pogadankę na temat selektywnej zbiórki odpadów, a także związanego z nią recyklingu. Zgodnie z tegorocznym hasłem, przeprowadzono z uczniami rozmowy przede wszystkim na temat recyklingu, czym jest?, jakie ma zastosowania?. Uczniowie uświadomili sobie, iż ten proces można rozpocząć już we własnym domu. Dla dzieci słowo „recykling” jest dobrze znane, wobec czego mogli wykazać się swoją wiedzą w tym temacie.
Sprzątanie miało nie tylko zachęcić dzieci do aktywnej działalności na rzecz środowiska, ale także skłonić do refleksji nad współodpowiedzialnością za to w jakim stanie jest nasze otoczenie, jak możemy na nie wpływać oraz jakie może to przynieść konsekwencje.