PRZEDSZKOLE

1. mgr Wojciechowicz Gabriela – edukacja przedszkolna – „0”
2. mgr Makar Danuta – edukacja przedszkolna 3-4 latki