Prawa dziecka.

20 listopada 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych z inicjatywy Polski przyjęła konwencję, która gwarantuje wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. „Konwencja o prawach dziecka” ma za zadanie chronić dzieci i wspierać je w prawidłowym rozwoju.
Dlatego też dzisiaj w naszej szkole odbył się szereg zajęć, które przybliżały dzieciom ich prawa. Uczniowie klas l-III razem z wychowawczyniami obejrzeli film o tej tematyce, zastanawiali się, czy w każdym kraju te prawa są przestrzegane. Wykonali również kolorowanki o swoich prawach.
Z kolei w klasach IV-VIII zajęcia poprowadziła pani pedagog Jolanta Dąbrowska, która razem z uczniami przeczytała wiersz o prawach dzieci. Omówione one zostały przez poszczególne zespoły oraz wykonano ilustracje do nich. Wspólnie wszyscy zabawili się w „Wielki wyścig”. Na zakończenie wspólnie odśpiewano piosenkę o prawach dziecka.
Korytarze szkolne były dziś niebieskie, by zwrócić uwagę wszystkich na prawa najmłodszych.