Podsumowanie Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Wierszem i rysunkiem o mojej małej Ojczyźnie”