,,Pieniądz zastępczy na Pomorzu w latach 1914 – 1923”.