Pani Monika Kocik Dyrektorem Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach.

Na dzisiejszym apelu wójt gminy pan Lech Puzdrowski podziękował za wieloletnie kierowanie szkołą Pani Teresie Szydłowskiej oraz wręczył powierzenie funkcji Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach Pani Monice Kocik.
Nowej Pani dyrektor życzymy samych udanych inicjatyw i decyzji w zarządzaniu, owocnej współpracy z pracownikami, wychowankami, rodzicami i organem prowadzącym oraz wszelkiej pomyślności, wiele zapału, sił, energii i satysfakcji z realizacji zawodowych zamierzeń, a także spełnienia osobistych planów.