,,Palenie jest niezdrowe”

,,Palenie jest niezdrowe” to temat pierwszej lekcji w ramach Programu Antynikotynowej Edukacji Prozdrowotnej pt.,, Bieg po zdrowie” w klasie IV.
Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów. Uczniowie chętnie brali udział w dyskusji, w prezentacji podstawowych informacji o działaniu nikotyny i innych szkodliwych substancji, obliczali ile palacz wydaje na papierosy, pracowali w grupach zdobywając podstawowe informacje dotyczące zdrowia. W podsumowaniu zajęć uczniowie zgodnie potwierdzili, że palenie powoduje różne poważne problemy. Zwłaszcza jak się jest uczniem i dopiero się rozwija.