Ortografia niech zabawą nam się stanie

             Od października klasa 2 uczestniczy w zajęciach w ramach innowacji pedagogicznej ,,Ortografa niech zabawą nam się stanie”. W czasie zajęć uczniowie utrwalają materiał ortograficzny poprzez ćwiczenia, gry i zabawy dydaktyczne. Korzystają również z dostępnych programów komputerowych. Różnorodne i urozmaicone ćwiczenia sprzyjają wyrabianiu nawyku bezbłędnego pisania, a jednocześnie wpływają na wzrost koncentracji uwagi oraz rozwój myślenia i pamięci uczniów.