„NASZA SZKOŁA I OKOLICA”

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT

 EDUKACYJNY

DLA PRZEDSZKOLI I KLAS 1-3  

 

„NASZA SZKOŁA I OKOLICA”

 

Realizatorzy projektu:

 1. Monika Kocik
 2. Gabriela Wojciechowicz

Rok szkolny 2020/21

 

Regulamin ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Nasza szkoła i okolica”

 

 • 1

Zasady ogólne

 1. Ogólnopolski Projekt edukacyjny „Nasza szkoła i okolica” prowadzony jest przez Szkołę Podstawową w Bochotnicy (ul. Zamłynie 1, 24-120 Kazimierz Dolny).
 2. Celem Projektu jest przybliżenie uczniom klas 1-3 wiedzy na temat swojego regionu, poznanie jego piękna oraz rozbudzanie zainteresowania innymi miejscami w Polsce.
 3. Poprzez udział w Projekcie uczestnicy zdobędą nowe doświadczenia, rozwiną zainteresowania dotyczące Polski, wypromują swoją szkolną placówkę oraz nawiążą współpracę z innymi szkołami.

 

 • 2

Uczestnictwo w projekcie

 1. Uczestnikami Projektu są klasy 1-3 ze Szkół Podstawowych, których przedstawiciele posiadają konto na portalu społecznościowym Facebook i którzy wyrazili chęć udziału przesyłając formularz zgłoszeniowy.
 2. Warunkiem do przystąpienia Projektu jest:

a.) Zapoznanie się z dokumentami Projektu (regulamin, opis projektu, formularz zgłoszeniowy, harmonogram)

b.) Zarejestrowanie placówki poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy: projekt.mojaszkola@interia.pl

c.) Akceptacja regulaminu Projektu

d.) Wyrażenie zgody na aktywny udział w projekcie

e.) Wyrażenie zgody na publikację zdjęć na stronie organizatora (Szkoła Podstawowa w Bochotnicy)

 1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:

a.) Przestrzegania regulaminu Projektu

b.) Przestrzegania harmonogramu

c.) Informowaniu organizatora o odebraniu/wysłaniu Pamiętnika projektowego

d.) Dbania o Pamiętnik (dbanie o to by nie został zniszczony oraz odpowiednie zabezpieczenie do wysyłki)

e.) Przesłania w formie elektronicznej krótkiej fotorelacji z wizyty Pamiętnika w danej placówce wraz ze zgodą na publikację zdjęć (wiadomość prywatna na Facebooku lub na adres mailowy: projekt.mojaszkola@interia.pl )

f.) Dokonania wpisu do Pamiętnika

g.) Przesłania Pamiętnika do kolejnej placówki (zgodnie z harmonogramem) i poniesienia kosztu wysyłki (koszt jednorazowy)

h.) Niezwłocznego zgłoszenia organizatorowi wszelkich problemów związanych z realizacją Projektu

 

 • 3

Realizacja projektu

 1. Projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2020/2021
 2. Rejestracja uczestników od 03.08.2020 r. do 14.08.2020 r.
 3. Publikacja harmonogramu i lista placówek biorących udział w Projekcie – do 25.08.2020 r.
 4. Początek Projektu 01.09.2020 r. – Koniec Projektu 30.05.2021 r.
 5. Rozesłanie w wersji elektronicznej certyfikatów oraz dyplomów i kopii Pamiętnika do 15.06.2021 r.

 

 • 4

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie pytania dotyczące projektu należy kierować na adres e-mail: mojaszkola@interia.pl
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych uczestników i uzyskanych od nich materiałów do publikacji na stronie szkoły https://spbochotnica.szkolnastrona.pl/ oraz fanpage https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-w-Bochotnicy-603548649840752/?ref=bookmarks
 3. Udział w projekcie jest bezpłatny. Jedyny koszt jaki ponoszą uczestnicy projektu to koszt wysyłki Pamiętnika do kolejnej placówki (zgodnie z harmonogramem).