Mój wymarzony zawód

        Od zabawy do zawodu czyli orientacja zawodowa w klasach młodszych. Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej pogadanki z zakresu poznawania wybranych zawodów. Każdy uczeń wykonał pracę plastyczną,,Mój wymarzony zawód”.