” Matematyka w sporcie”

„Matematyka w sporcie”

 

Innowacja pedagogiczna  z zakresu edukacji matematycznej realizowana w Szkole Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej w Karnicach w roku szkolnym 2020/2021

 

„Nie przejmuj się, jeżeli masz problemy z matematyką.

Zapewniam Cię, że ja mam jeszcze większe.”

Albert Einstein

  1. Autor innowacji – mgr Waliszka Michał
  2. Wdrażający innowację – mgr Waliszka Michał nauczyciel wychowania fizycznego

III. Miejsce realizacji – Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej w Karnicach.

  1. Zakres innowacji – uczniowie klasy VIII
  2. Data rozpoczęcia i przewidywany czas na realizację programu październik 2020r do marca 2021r w wymiarze pięciu godzin dydaktycznych.

Tematyka spotkań:

  1. Obliczanie średniej prędkości swojego biegu na 60 metrów. Przedstawienie wyniku w różnych jednostkach. Porównanie procentowe z rekordem świata.- Październik
  2. Działania na procentach na podstawie swoich wyników z skoku w dal. Analiza porównawcza o ile skoczyłem lepiej od najsłabszego wyniku a o ile słabiej od najlepszego.
  3. Analiza wykresów. Obliczanie średniego wyniku, procent wyników lepszych od średniego oraz słabszych.
  4. Analiza statystyki meczu piłkarskiego. Obliczenia procentowe.
  5. Analiza wybranej swojej aktywności ruchowej monitorowanej poprzez aplikację np. Endomondo