Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł

ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ to realizowana od 2002 roku ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. W 2023 roku działania profilaktyczne akcji ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ organizowane są pod hasłem: Rosnę zdrowo! Programem objęte są wszystkie klasy szkoły podstawowej. Dziś zorganizowano zajęcia w formie warsztatów dla uczniów w trzech grupach wiekowych z wykorzystaniem gotowych scenariuszy i kart pracy. W naszej szkole realizacja tej kampanii jest dopełnieniem działań podejmowanych w ramach Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.