Jak przeciwdziałać przemocy fizycznej i psychicznej oraz cyberprzemocy?

Jak przeciwdziałać przemocy fizycznej i psychicznej oraz cyberprzemocy? Co to jest Niebieska Karta? Po czym rozpoznać, że dane zachowania to przemoc ? Jakimi cechami charakteryzuje się przemocowiec? Gdzie udać się po pomoc, gdy jest się ofiarą lub świadkiem przemocy? Odpowiedzi na te pytania otrzymali uczniowie naszej szkoły na spotkaniu z Panią Małgorzatą Gołębiewską, pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Karnicach.
Dziękujemy za przekazaną wiedzę i mamy nadzieję, że nasi uczniowie nie będą musieli z niej skorzystać.