INFORMACJA DLA RODZICÓW

KARTA ZDROWIA UCZNIA – Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych

W przypadku zmiany przez ucznia szkoły oraz po ukończeniu szkoły dane o stanie zdrowia – KARTA ZDROWIA UCZNIA powinna być odebrana przez rodzica / opiekuna prawnego od pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania dostarczona do następnej placówki edukacyjnej.