Iluzje optyczne.

Uczniowie klasy siódmej wcielili się w rolę fotografów.??? Mieli za zadanie uchwycić i ukazać różnego rodzaju iluzje optyczne. Zadanie to wymagało dużej wyobraźni i kreatywności.
Siódmoklasiści poradzili sobie świetnie. Udowodnili, że interesujące rezultaty w fotografii nie muszą się wiązać ze skomplikowanymi technikami. Zapraszamy do obejrzenia niezwykłych prac.
​