„Hejt-mowa nienawiści, bezpieczeństwo w sieci”.

17 listopada uczniowie klas IV-VII uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Gryficach.
Tematem pogadanki był „Hejt-mowa nienawiści, bezpieczeństwo w sieci”. Funkcjonariusze prowadzący spotkanie przestrzegali młodzież przed niebezpiecznym korzystaniem z portali społecznościowych oraz tłumaczyli czym jest hejt i mowa nienawiści. Przypomnieli również, że przestępstwa w Internecie są tak samo ścigane, jak i w realnym świecie. Funkcjonariusze szczególnie wyjaśnili uczniom, czym są hejt i mowa nienawiść w sieci. Wytłumaczyli, że przestępstwa z nienawiści, to szczególny rodzaj przestępczości, a jego ofiarami są osoby odmiennej rasy, narodowości, pochodzenia, religii itp. Zaznaczyli, że negatywne komentarze czy też wrogość ze strony pozornie anonimowych osób w Internecie mogą dotknąć każdego. Dlatego ważne jest, by wiedzieć jak na nie reagować. Dzięki takim lekcjom dzieci mają większą świadomość czyhających na nie zagrożeń i wiedzą, jak należy na nie reagować i gdzie szukać pomocy.