EGZAMIN GIMNAZJALNY

             W tym roku do egzaminu w naszej szkole przystąpiło 23 uczniów. W środę 18.04 2018 r. uczniowie klas trzecich gimnazjum napisali test z zakresu przedmiotów humanistycznych. O godzinie 9:00 sprawdzali swoją wiedzę z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, o 11:00 z języka polskiego. W czwartek 19.04 2018 r. odbył się egzamin z części matematyczno-przyrodniczej: o godz. 9:00 z przedmiotów przyrodniczych, a o 11:00 z matematyki.

Ostatniego dnia w piątek 20.04 2018 r. gimnazjaliści napisali test z języka obcego nowożytnego (angielskiego lub niemieckiego). Podzielony był na dwie części – na poziomie podstawowym – godz. 9:00 (wszyscy uczniowie) i rozszerzonym – godz. 11:00 (9 uczniów).
Wyniki z egzaminu będą brane pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.