EDUKACJA PRZEZ WARCABY

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

„EDUKACJA PRZEZ WARCABY, SZACHY”

 W KLASIE V

 

Autor:     mgr Jolanta Dąbrowska

 

Oświadczenie Pisemne Parlamentu Europejskiego w sprawie

wprowadzenia do systemów oświaty w Unii Europejskiej programu

„Szachy w szkole” (0050/2011), 15.03.2012:

 

       „Parlament Europejski (…) mając na uwadze, że szachy są grą dostępną dla dzieci z każdej grupy społecznej, mogą przyczyniać się do osiągnięcia spójności społecznej i realizacji celów politycznych takich jak integracja społeczna, zwalczanie dyskryminacji, zmniejszenie wskaźnika przestępczości czy nawet walka z różnymi rodzajami uzależnień (…), mając na uwadze, że bez względu na wiek dziecka szachy mogą poprawić jego koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji; mając na uwadze, że gra w szachy uczy też determinacji, motywacji i sportowego zachowania; wzywa Komisję i państwa członkowskie, by dążyły do wprowadzenia do systemów oświaty państw członkowskich programu „Szachy w szkole”                

I. PODSTAWA PRAWNA:

  1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Zalecenia Parlamentu Europejskiego.
  3. Konwencja Praw Dziecka.
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r., poz. 977)
  5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009r.  w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89,poz.730).

II. WSTĘP:

          Szachy są jedną z najstarszych gier na świecie. Jej niewyczerpane możliwości , bogactwo zawartych w grze treści, jej logika a zarazem nieograniczone szerokie pole do popisu dla twórczej wyobraźni  i inicjatywy sprawiają, że szachy wniosły poważny wkład do ogólnej kultury ludzkości.  Nie bez powodu szachy nazywane są „grą mędrców”, „gimnastyką mózgu”, „królową gier”… Wszystkie te określenia są wyrazem szacunku dla tej wspaniałej gry. Poprzez spotkania w grupie szachowej poznajemy naszego wychowanka, jego emocje, rozwój intelektualny, zainteresowania.

IIIOBSZARY ODDZIAŁYWAŃ ZAJĘĆ SZACHOWYCH PROWADZONYCH  W KLASIE V

  • Profilaktyka – edukacja gry w szachy wyposaża dziecko w odpowiedni system wartości, co przeciwdziała powstawaniu trudności w szkole oraz późniejszym życiu.
  • Oddziaływanie środowiskowe – nawiązanie szerokiej współpracy z instytucjami kulturalnymi i oświatowymi.
  • Rola społeczna – gra w szachy pomaga w wyrażaniu swoich uczuć, otwarcia na innych. Rozwija zdolności, umiejętność przeżywania, sprzyja tworzenia więzi pomiędzy rówieśnikami a także pozwala poznać się lepiej.
  • Edukacja – dziecko, jako mały szachista poszerza swoją wiedzę, umiejętności oraz zdolności strategii i wyobraźni, które w teraźniejszości a potem w przyszłości pozwolą szeroko spoglądać na świat, rozumieć go i odnosić sukcesy.
  • Promocja – promowanie działalności placówki w środowisku lokalnym.