Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Dzień Komisji Edukacji Narodowej
14 października przypada 250. rocznica powołania Komisji Edukacji Narodowej. W naszej szkole już dzisiaj odbył się uroczysty apel z tej właśnie okazji. Miło było nam gościć na nim wielu gości: wójta gminy pana Lecha Puzdrowskiego, przewodniczącego rady gminy pana Andrzeja Przeździęka, zastępcę przewodniczącego rady gminy pana Roberta Janka, sekretarz gminy panią Sylwię Jankowską, przewodniczącego Gminnej Komisji Edukacji pana Jerzego Kosiorowskiego, dyrektor gminnej biblioteki panią Annę Majkoś oraz przewodniczącą rady rodziców panią Monikę Biegajło. Zarówno pani dyrektor Monika Kocik jak i pan wójt Lech Puzdrowski w swoich przemówieniach podkreślili rolę nauczyciela w dzisiejszych czasach oraz podziękowali za trud i zaangażowanie w wychowanie i edukację młodego pokolenia Polaków.
Dzisiejszy apel był również okazją do nagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi i administracji za ich pracę w minionym roku szkolnym.
Z rąk pani dyrektor Moniki Kocik nagrodę odebrali : pani Danuta Makar, pani Krystyna Woronowicz, pan Michał Waliszka, pani Anna Antoniak, pani Joanna Gawin oraz pan Zbigniew Konieczka.
Pan wójt Lech Puzdrowski nagrodził: panią Monikę Kocik, panią Teresę Szydłowską oraz panią Jolantę Dąbrowską.
Po części oficjalnej wszyscy zgromadzeni mogli obejrzeć przedstawienie przygotowane przez uczniów klasy 3, 6 i 7 pod kierunkiem pani Jolanty Westphal i pani Elżbiety Polowczyk. Był to swoisty obraz funkcjonowania polskiej szkoły. Było śmiesznie, ciekawie i nostalgicznie.