Doświadczenia chemiczne.

Doświadczenia chemiczne w klasie VIII – efekt Tyndalla i klasie VII- stężenie procentowe?‍??‍?
Doświadczenia, które uczniowie wykonują na lekcjach pomagają im lepiej zrozumieć omawiany materiał, pobudzają wyobraźnię, wzbudzają ciekawość i skłaniają do wyciągania wniosków.