Dni profilaktyki szkolnej

W szkole przeprowadziliśmy kompleksowe działania profilaktyczne, skierowane do wszystkich uczniów klas I – VIII.
Młodsze dzieci z klas I – III wzięły udział w warsztatach prowadzonych przez pedagog szkolną panią Jolantę Dąbrowską nt. „JAK RADZIĆ SOBIE ZE ZŁOŚCIĄ”, podczas których nabyły umiejętności rozróżniania i nazywania stanów emocjonalnych, odczuwanych przez ludzi w różnych sytuacjach, rozwinęły umiejętność współpracy w grupie, empatii. Ponadto uczyły się rozwiązywania problemów z wyeliminowaniem zachowań opartych na agresji i przemocy, rozwijały wyobraźnię i twórcze myślenie.
PRZEMOC I AGRESJA W SZKOLE I JEJ OKOLICY – JAK SIĘ PRZED TYM BRONIĆ? – to zajęcia dla klas IV – VIII, podczas których uczniowie nabyli umiejętność rozróżniania rodzajów agresji oraz dowiedzieli się jak jej przeciwdziałać. Poznali również jej konsekwencje. Ofiary przemocy przeżywają dotkliwie poczucie poniżenia i upokorzenia, lęk, rozpacz i smutek. Czują się osamotnione, bezsilne i bezradne. Wstydzą się tego, co je spotkało i czują się winne, że nie potrafią sobie poradzić. Towarzyszy im złość, żal, a nawet nienawiść do sprawcy. W szkole emocje te wpływają negatywnie na koncentrację uwagi i w rezultacie na wyniki w nauce.
NAJWAŻNIEJSZE TO NIE BYĆ SAMEMU W TRUDNYCH SYTUACJACH!
PAMIĘTAJ!
• Informowanie dorosłych nie jest żadnym donoszeniem na kolegów, ale szukaniem pomocy.
• Sprawcy postępują źle, łamią normy i powinni ponieść odpowiednie konsekwencje.
• Nie jesteś skarżypytą, walczysz o bezpieczeństwo w szkole.