DEMOKRATYCZNE WYBORY DO WŁADZ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W KARNICACH

ceoW ramach akcji „Samorządy mają głos” dnia 30 września 2015 r. w naszym gimnazjum już po raz trzeci odbyły się demokratyczne wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2015/2016.„Samorządy mają głos” to ogólnopolski projekt organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Głównym celem tej akcji jest zwiększenie roli samorządów uczniowskich w polskich szkołach, uczynienie z nich rzeczywistej reprezentacji uczniów i danie uczniom doświadczenia wspólnego decydowania o szkolnych sprawach.

Po zarejestrowaniu uczestników wyłoniono dwie kandydatki na przewodniczącego szkoły (uczennice klasy III), po czym rozpoczęła się kampania wyborcza. Kandydatki zaprezentowały się na plakatach i ulotkach. Nie zabrakło także  wyborczych haseł.

Głosowanie odbyło się 30 września, podobnie jak w wielu szkołach całej Polski.

Przewodniczącą SU została wybrana Daria Grzelak, która uzyskała73% głosów. Gratulujemy i życzymy spełnienia wszystkich wyborczych obietnic. Magdalena Michalonek obejmie funkcję zastępcy przewodniczącej.

Wybory przebiegły bez zakłóceń. Wszyscy zainteresowani oddali głos na swoją kandydatkę.

Nad organizacją oraz przebiegiem wyborów czuwała czteroosobowa Komisja Wyborcza w składzie : Katarzyna Karwan, Andżelika Ścisłowska, Tomasz Kupczyk oraz Przemysław Józefowicz. Komisja  przygotowała lokal wyborczy. Zadbała o to, by uczniowie mogli poczuć atmosferę prawdziwych  wyborów. Głosowanie dokonywało  się poprzez stawienie się przed szkolną Komisją Wyborczą w określonym miejscu i terminie, przedstawienie legitymacji uczniowskiej członkom komisji, złożenie podpisu na liście oraz wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie karty do urny wyborczej. W liczeniu głosów wzięli udział wszyscy członkowie Komisji Wyborczej. Frekwencja wyborcza wyniosła 65,5%. Praca komisji odbywała się pod okiem opiekuna SU – szkolnego koordynatora projektu.

Więcej o projekcie na: www.ceo.org.pl

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:Magdalena Ragan