BUDOWANIE ZASOBÓW WEWNĘTRZNYCH

Budowanie zasobów wewnętrznych przez czytanie książek realizowana w oddziale „0”.

nauczyciel realizujący: G. Wojciechowicz.