BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

BRD gif     W dniu 8 października w Szkole Podstawowej im. Wisławy  Szymborskiej w Karnicach odbyło się w ramach zajęć wychowawczych spotkanie profilaktyczne na temat „Bezpieczna droga do szkoły”. Uczestniczyli w nim uczniowie klas IV-VI, a przeprowadzili je przedstawiciele straży gminnej w Karnicach.

     Prowadzący przygotowali  pogadankę na temat w jaki sposób uczniowie powinni pokonać pieszo drogę z domu do szkoły i ze szkoły do domu. Zwrócili uwagę na to, aby uczniowie przechodzili przez jezdnię  w wyznaczonych do tego miejscach, a także by w odpowiedni sposób zachowywali się podczas korzystania z chodnika. Przypomniane zostały również zasady poruszania się po poboczu, gdy  brak chodnika. Szczególnie położono nacisk na konieczność odpowiedniego ubrania oraz posiadania odblasków.

   Ponieważ bezpieczeństwo jest ważne w każdym miejscu, strażnicy gminni omówili sposób zachowania się w autobusie szkolnym oraz zasady bezpiecznego wsiadania i wysiadania z niego. Przypomnieli również jakie uczeń musi mieć uprawnienia, aby do szkoły dojeżdżać rowerem czy motorowerem.

   Na koniec spotkania uczniowie zadawali liczne pytania przedstawicielom straż gminnej związane z omawianymi problemami.

 

Zespół profilaktyczno – wychowawczy: 

Waliszka Michał, Dąbrowska Joanna,  Ragan Magdalena