Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

27 marca odbyło się spotkanie uczniów klas I-III oraz przedszkolaków z panią aspirant Agnieszką Podgórską.
Policjantka rozmawiała z dziećmi o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podkreśliła ważną rolę elementów odblaskowych, które każdy uczeń powinien posiadać. Małym słuchaczom przypomniane zostały również numery alarmowe i sposoby wzywania pomocy. Ponadto funkcjonariuszka poruszyła temat cyberprzemocy i skutków, jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu.