„Alfik Matematyczny”.

           22 listopada w naszej szkole odbył się ogólnopolski konkurs „Alfik Matematyczny”.
Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty. Patronat nad konkursem obejmuje Politechnika Wrocławska. Celem konkursu Alfik Matematyczny jest promocja uzdolnionej matematycznie młodzieży, popularyzacja matematyki rozwijanie zainteresowań i kompetencji osobistych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Konkurs w postaci testu jednokrotnego wyboru przeznaczony był dla uczniów klas od II do VII szkoły podstawowej oraz dla klas I i II gimnazjum. Uczestnicy mieli 75 minut na rozwiązywanie zadań. W konkursie udział wzięło 40 uczniów. Reprezentowali wszystkie klasy. Najliczniejszą grupę stanowiła klasa IV, którą reprezentowało 10 uczniów. Klasa II – 6 uczniów, klasa III – 6 uczniów, klasa V-3 uczniów, klasa VI – 4 uczniów, klasa VII – 5 uczniów, klasa II gimnazjum – 4 uczniów i klasa III gimnazjum – 2 uczniów.
Wyniki konkursu będą wysłane do szkół przez Komitet Organizacyjny Konkursu Łowcy Talentów Jerszdo 8 tygodni po konkursie.