Akcja „Szkoła pamięta”,

           Włączając się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”, 31 października, tuż przed dniem Wszystkich Świętych, najmłodsi uczniowie naszej szkoły oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych wybrali się na pobliski cmentarz. Dzieci uporządkowały bezimienne i opuszczone groby, odwiedziły groby nauczycieli z karnickiej szkoły oraz zapaliły znicze na grobach swoich bliskich. Pogoda sprzyjała spacerom po cmentarnych alejkach, dzieci oglądały mogiły świątecznie ustrojone kwiatami, wieńcami oraz zniczami.

W czasie wycieczki najmłodsi poznali tradycje oraz zwyczaje związane ze świętem zmarłych w naszej kulturze i religii. Zrozumieli też jak należy zachowywać się na cmentarzu, by nie zakłócać spokoju zmarłych i osób odwiedzających to miejsce. To była bardzo ważna lekcja wychowania rodzinnego, obywatelskiego i patriotycznego, która pozostanie dzieciom w pamięci.

31