Szanowni Państwo

Pani Dyrektor
Księże Proboszczu
Szanowne Grono Pedagogiczne
Kochani Emeryci
 
    „Młodzi Was potrzebują, oni potrzebują wzorców, które byłyby dla nich punktem
      odniesienia, oczekują też odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie
      nurtują ich umysły i serca, a nade wszystko domagają się od Was przykładu
      życia” { JAN PAWEŁ II }

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę złożyć Państwu podziękowania
za współpracę i rolę jaką odgrywacie Państwo w procesie wychowania naszych dzieci.

Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe święto, święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Pragnę podziękować Państwu za sumienną pracę oraz trud wkładany w wychowanie i nauczanie naszych pociech, kształtowanie postaw patriotycznych i społecznych. Niech każdego dnia towarzyszy Wam pogoda ducha oraz twórcza pasja przekazywania wiedzy, kształtowania postaw i wpływania na ich życiowe wybory. Życzę satysfakcji z wykonywania obowiązków, poczucia ważności wykonywanego zawodu, aby przywiązanie i wdzięczność obecnych uczniów wynagradzała  Wam trudy niełatwej pracy, a pamięć wychowanków sprzed lat stanowiła dowód na to, jak ogromną rolę spełniliście w ich życiu.

Życzę Wam, aby ta trudna misja nauczyciela, pedagoga, wychowawcy przynosiła jeszcze lepsze efekty, satysfakcję, radość oraz świadomość, że budują Państwo solidne fundamenty lepszej przyszłości .

 Wójtowi gminy Panu Lechowi Puzdrowskiemu oraz pracownikom obsługi i administracji  pięknie dziękuję za okazywaną  pomoc, wkład pracy i zaangażowanie na rzecz szkoły.  Proszę przyjąć najlepsze życzenia zdrowia, zadowolenia, optymizmu i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym jak i zawodowym.

                                                                                       Z wyrazami uznania
                                                      przewodnicząca Rady Rodziców  – Agnieszka  Stefańska 
                                                                                        Rada Rodziców