Życzenia Noworoczne.

Szanowni Państwo!
W tak wyjątkowym dniu prosimy przyjąć życzenia na nadchodzący Nowy Rok.
Niech będzie czasem radosnym i słonecznym.
Życzymy, by był to rok spełnionych marzeń i zrealizowanych planów.
Niech wszystko układa się po Waszej myśli, a wszelkie problemy i zmartwienia zostaną w starym roku i nie wracają.
Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Uczniowie oraz Pracownicy administracji i obsługi
Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach.