Warsztaty twórczego myślenia

          11 grudnia uczniowie klas 4-8 wzięli udział w warsztatach kształtujących twórcze myślenie, aktywizujących postawy przedsiębiorcze,a także wspierających rozwój przedsiębiorczości. Dzięki uczestnictwu w warsztatach uczniowie zyskali nową wiedzę oraz świadomość kształtowania swojej dalszej ścieżki rozwoju i kariery zawodowej. Każdy uczeń otrzymał certyfikat potwierdzający udział w zajęciach. Warsztaty zorganizowano z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.