Uniwersytet Dzieci Przyroda z klasą. Czy wiesz jak żyje jeż?

* Projekt edukacyjny Uniwersytetu DzieciPrzyroda z klasą. Czy wiesz, jak żyje jeż?” jest przeznaczony dla klas I-III.

      Uczniowie odbędą podróż po fascynującym świecie przyrody! Podczas lekcji  poznają prawa panujące w naturze oraz przekonają się, jaki wpływ ma na nią człowiek. Będą prowadzić proste obserwacje przyrodnicze, wykonywać doświadczenia i samodzielnie wyciągać wnioski. Poznają wiele gatunków roślin i zwierząt oraz przekonają się, dlaczego warto szanować przyrodę.