„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”– to słowa naszej patronki,Wisławy Szymborskiej.
Jak co roku nasi uczniowie odwiedzili cmentarz w Karnicach, by uprzątnąć nieodwiedzane przez nikogo groby i zapalić symboliczne znicze. To bardzo ważne, żeby od najmłodszych lat uświadamiać dzieciom, jak ważna jest pamięć o tych, którzy odeszli.