Stypendia dla najzdolniejszych uczniów.

         18 czerwca w Gminnym Klubie Kultury w Karnicach zostały wręczone stypendia najzdolniejszym uczniom naszej szkoły. Pan Lech Puzdrowski wręczył stypendia wójta, z kolei Pani Teresa Szydłowska – stypendia dyrektora. Stypendia otrzymali również uczniowie, którzy zajęli wysokie miejsca w konkursach artystycznych, literackich i zawodach sportowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Wszystkim gratulujemy osiągniętych wyników. Jesteśmy z Was dumni.