„SERDECZNA KARTECZKA”

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT

 EDUKACYJNY

DLA PRZEDSZKOLI I KLAS 1-3  

 

„SERDECZNA KARTECZKA”

 

Realizatorzy projektu:

  1. Monika Kocik
  2. Gabriela Wojciechowicz

 

Rok szkolny 2020/21

 

Organizatorem projektu jest Przedszkole nr 4 w Elblągu, a nad prawidłowym jego przebiegiem będą czuwać koordynatorzy: Maria Mirecka, Patrycja Szewczyk, Barbara Kapela, Monika Sowińska.

 

Głównym celem projektu jest wykonanie kartek okolicznościowych, dzięki którym kształtujemy w dziecku postawy społeczne. Kartki są przekazem życzliwości, empatii, szacunku. Poprzez pokazywanie różnych technik rozwijamy aktywność twórczą i kreatywną dziecka.

           

  

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO

„SERDECZNA KARTECZKA”

 

– czas trwania projektu: październik 2020- maj 2021

– zgłoszenie do projektu polega na wypełnieniu formularza do 25.09.2020r. i przesłanie go na adres               e-mail: serdecznakarteczka@gmail.com (załącznik nr 1)- formularz wysyła wybrany koordynator                          z placówki, zgłoszenie wypełniamy drukowanymi literami

polubienie przez koordynatora utworzonej strony na FACEBOOKU– https://www.facebook.com/SerdecznaKarteczka, każdy z odwiedzających może polubić i obserwować stronę: https://www.facebook.com/SerdecznaKarteczka lecz to koordynator bierze czynny udział poprzez umieszczanie fotorelacji i krótkiego opisu na portalu społecznościowym                                  (opis powinien zawierać nazwę placówki i grupy)

– nauczyciel w ramach projektu przeprowadza zajęcia (według własnego pomysłu), które mają przybliżyć daną osobę poszczególnego miesiąca. Podsumowaniem zajęć jest własnoręczne wykonanie kartki dla tej osoby. Koordynator projektu dostarcza serdeczne karteczki                                     do „bohatera miesiąca”

w przypadku Covid-19 koordynator,  może przesłać kartki do „bohatera miesiąca” drogą internetową w postaci np. kolażu, prezentacji, filmiku. Miło będzie, jeśli adresat umieści serdeczne karteczki                   na swojej oficjalnej stronie (jeśli takową ma)

– do projektu może przystąpić każda grupa z przedszkola oraz każda klasa I-III ze szkoły podstawowej

placówka przystępująca do projektu dostanie drogą mailową plakat zawierający treść, iż bierze                w nim udział

– kartki wykonują: nauczyciele z dziećmi, rodzice z dziećmi

– za aktywny udział w projekcie każdy nauczyciel, dziecko, placówka otrzyma bezpłatny certyfikat, który zostanie przesłany drogą mailową- najpóźniej do 30.06.2021r.

sprawozdanie z realizacji projektu w formie dowolnej (np. kolaż, fotorelacja, prezentacja) należy przesłać do dnia 15.06.2021r. na adres e-mail: serdecznakarteczka@gmail.com

każda placówka przystępująca do projektu winna jest zebrać zgody od rodziców swoich wychowanków na udostępnienie wizerunku dzieci na portalu społecznościowym https://www.facebook.com/SerdecznaKarteczka, zgody pozostają u poszczególnych koordynatorów w placówce (załącznik nr 2)

 

JAK POWINNA WYGLĄDAĆ KARTKA?

O tym decyduje dziecko. Dzięki jego kreatywności i pomysłowości powstaną cudne, kolorowe kartki.

Mogą to być kartki różnego formatu (malutkie, małe, duże, bardzo duże). Przekaz życzeń może być  w formie np. rysunku. Tekst pisany nie jest obowiązkowy, ale w jego przypadku swoje wsparcie  może  okazać nauczyciel bądź rodzic.

 

HARMONOGRAM

OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO 

„SERDECZNA KARTECZKA”

 

W poszczególnych miesiącach wykonujemy kartki dla:

 

PAŹDZIERNIK:

„997 – taką mam ambicję, żeby zapamiętać numer na policję.

998 – błyskawicznie tam zadzwonię, gdy zobaczę, że coś płonie.

999 – kiedy zagrożone zdrowie trzeba wzywać pogotowie

 

  • „Pracowników Ochrony Zdrowia”- policja, straż, pogotowie (może to być kartka wykonana dla wybranej jednostki współpracującej z placówką, zasłużonej osoby,                            ulubionej pielęgniarki lub lekarza, itp.)

 

LISTOPAD:

„Potrafi namieszać w garach, gdy coś upichcić się stara.
Kreuje przeróżne smaki. Czy wiecie już, kto to taki?”

 

  • „Kucharzy, restauratorów” (może to być osoba popularna lub promująca lokalną kuchnię)

 

GRUDZIEŃ:

„Nie pogardzaj człowiekiem, który jest stary,

ponieważ niektórzy z nas też się zestarzeją.”

Mądrość Stracha

 

  • „Seniorów” (Domy Opieki, itp.)

 

STYCZEŃ:

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II

 

  • „Wolontariuszy (może to być kartka wykonana dla wolontariuszy, pracowników z fundacji                 i organizacji wspierających osoby potrzebujące)

 

LUTY:

„Zakochani są w rytm serc swych zasłuchani,
dają swym połówkom róże, lewitują w uczuć chmurze”

 

  • „Ukochanej Osoby”

 

MARZEC:

„Choć to nie rolnik, lecz role ma.
Często w teatrze lub w filmie gra”

 

  • „Aktora” (może to być osoba popularna lub udzielająca się lokalnie)

 

KWIECIEŃ:

„Ekologiczny świat bez trujących śmieci

może dodać lat dzieciom naszych dzieci”

 

  • „Pracowników Ochrony Środowiska” (kartka powinna być wykonana z materiałów pozyskanych z recyklingu)

 

MAJ:

„Najpierw człowiek mnie wymyślił, potem drukarz wydrukował.
Do księgarni po mnie przyszli, by dla dzieci mnie kupować”

 

  • „Osób związanych z promowaniem czytelnictwa” (pracownicy bibliotek, pisarze, itp.)