Samorząd Uczniowski zaprasza do wspólnej zabawy?? ???