Projekt edukacyjny „Wierszem i rysunkiem o mojej małej ojczyźnie”