Aktualności

15 listopada – ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCENIA PALENIA

15 listopada – ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCENIA PALENIA

W naszej szkole z tej okazji na lekcjach wychowawczych przeprowadzone zostały działania dotyczące szkodliwości palenia papierosów oraz biernego palenia pod hasłem „BEZ SMOGU PAPIEROSOWEGO”..

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu przypada zawsze w trzeci czwartek listopada. Dzień ten ma już ponad 40-letnią tradycję.

Pomysł zrodził się w USA, gdzie w 1974 roku zachęcono palaczy do powstrzymania się od palenia papierosów na jeden dzień. W efekcie, aż 150 tysięcy ludzi spróbowało przez jedną dobę wytrzymać bez papierosa. Amerykańskie Towarzystwo Walki z Rakiem zachęcone powodzeniem akcji, uznało trzeci czwartek listopada za Dzień Rzucania Palenia. W tym roku jest to dzień 15 listopada.

Także w Polsce od 1991 roku w każdy trzeci czwartek listopada namawiamy Polaków do rzucenia palenia. Oczywiście 24 godziny nie wystarczą – mają jedynie zachęcić do całkowitego porzucenia nałogu.

Warto pamiętać, że palacz zaciąga się dymem, który zawiera ponad 4000 związków chemicznych, z czego około 40 jest rakotwórczych – wszystkie rodzaje papierosów są tak samo trujące dla organizmu!

Dym tytoniowy szkodzi nie tylko osobom palącym, ale także tym, które same nie palą, ale narażone są na przebywanie w zadymionym pomieszczeniu – tzw. BIERNYM PALACZOM. U biernych palaczy odnotowuje się wiele przypadków zachorowań na choroby odtytoniowe, co wynika z faktu, że 85% dymu tytoniowego powstaje z tlącego się papierosa pomiędzy zaciągnięciami. Ponadto, boczny strumień dymu tytoniowego zawiera od 5 do 15 razy więcej tlenku węgla i od 2 do 20 razy więcej nikotyny, niż dym wdychany przez palaczy. Alarmujące jest to, iż w około 40% domów Polaków pali się tytoń przy osobach niepalących.
ZACHĘCAMY, NAMÓW RODZICÓW DO RZUCENIA PALENIA !!!

IV Edycja konkursu „Wokół symboli narodowych” – 14 listopada 2018

         14 listopada 2018 r. uczniowie edukacji wczesnoszkolnej z klasy II i III wzięli udział w konkursie „Wokół symboli narodowych”.  Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy historycznej, szczególnie tej związanej z polskimi symbolami narodowymi. Organizatorem konkursu jest Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez organizatorów do końca roku 2018.

PATRIOTYCZNE KONKURSY W NASZEJ SZKOLE

Uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach brali udział w konkursach plastycznych i historycznych o tematyce patriotycznej. Rozstrzygnięcie konkursów miało miejsce podczas uroczystego apelu zorganizowanego z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Publikujemy listę laureatów.

W ramach tygodnia patriotycznego z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w naszej szkole zorganizowano cykl sprawdzający wiedzę. Klasy II i III uczestniczyły w sprawdzianie wiedzy o Ojczyźnie. Starsi uczniowie z klas IV-VIII i III gimnazjum wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie Historycznym „Historia hymnu państwowego”. Wiedza uczniów dotycząca m.in. genezy hymnu, czy autora „Mazurka Dąbrowskiego” okazała się spora i pewnie nie jeden dorosły mógłby się wiele od młodzieży nauczyć. Innym konkursem, w którym uczestniczyli uczniowie był konkurs plastyczny „100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę”. Wszystkie konkursy zostały rozstrzygnięte podczas uroczystego apelu w naszej szkole.

WYNIKI KONKURSÓW W RAMACH TYGODNIA PATRIOTYCZNEGO

„100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę”- konkurs plastyczny – wyróżnieni:

– Bartosz Antoniak – Oddział Biedronek

– Klara Franaszek – Oddział Biedronek

– Mikołaj Kocik – Oddział Biedronek

– Sabina Klepczyńska – Oddział Pszczółek

– Karolina Maślij – Oddział Pszczółek

– Gabriela Stawicka – klasa I SP

– Filip Pasek – klasa I SP

– Marcel Stawicki – klasa I SP

– Zofia Strojek – klasa I SP

– Oliwia Kelner – klasa I SP

– Natalia Kelner – klasa I SP

– Amelia Dudziak – klasa III SP

– Kinga Hałuszczak – klasa III SP

– Oliwier Chytroń – klasa IV SP

– Dominika Swacha – klasa IV SP

– Anna Stefańska – klasa IV SP

– Dawid Butiuc – klasa IV SP

– Amelia Udawa – klasa IV SP

– Marcin Starzyński – klasa V SP

– Martyna Woronowicz – klasa V SP

– Dawid Arkuszewski – klasa V SP

– Gariela Woronowicz – klasa V SP

– Emilia Procek – klasa VI SP

– Marcelina Stefańska – klasa VII SP

– Juliusz Zajczyk – Zańczak-klasa VII SP

– Mateusz Stefański – klasa III Gimnazjum

Konkurs ortograficzno-patriotyczny „Kto Ty Jesteś ? Polak mały” – laureaci:

1. Julia Koźlik kl. III

2. Lena Chrobak kl. II

3. Zuzanna Urbanek kl. III

4. Wiktoria Kasprzak kl. II

5. Kinga Hałuszczak kl. III

6. Lena Stogowska kl. III

7. Amelia Dudziak kl. III

Konkurs historyczny – Historia Mazurka Dąbrowskiego laureaci:

I miejsce – kl. VII

II miejsce – kl. IV

III miejsce – kl. VIII

IV miejsce – kl. III Gimnazjum

V miejsce – kl. VI

VI miejsce – kl. V

 

100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Wspólne śpiewanie polskiego hymnu było najbardziej podniosłym i wzruszającym momentem świętowania 100-lecia Odzyskania Niepodległości w karnickiej szkole. Rozpoczęte mszą św. obchody objęły m.in. uroczystą akademię, rozstrzygnięcie konkursów patriotycznych i bieg uliczny.

W Zespole Szkół Publicznych w Karnicach w dniu 09.11.2018 r. uroczyście świętowano 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Tradycją stało się, że każde ważne wydarzenie poprzedzone jest uroczystą mszą świętą w karnickim kościele. Tego dnia również cała społeczność szkolna spotkała się na mszy, po której odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego” rozpoczęła się uroczysta akademia. Dyrektor Szkoły Teresa Szydłowska w swoim wystąpieniu nawiązała do najważniejszych zdarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. W ciekawym programie artystycznym zaprezentowanym przez uczniów m.in. wysłuchaliśmy pięknych patriotycznych pieśni, które przypomniały losy naszej Ojczyzny. Swój program uczniowie przygotowali pod kierunkiem Pani Bożeny Wójtowicz. Miłym akcentem było wręczenie na ręce Wójta Lecha Puzdrowskiego oraz Komendanta OSP Piotra Strojka patriotycznych plakatów wykonanych przez dzieci, jako podziękowania za współpracę i pomoc. O godz.11:11 w ramach ogólnopolskiej akcji „Rekord dla Niepodległej” wszyscy zgromadzeni na uroczystości odśpiewali hymn państwowy, a tuż po nim na placu przed szkołą wypuścili w niebo 100 biało-czerwonych balonów z życzeniami dla Ojczyzny. Ten dzień był dla Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach szczególny również z innego powodu. Dokładnie 4 lata temu szkoła zyskała swojego patrona i nadano jej imię Wisławy Szymborskiej. Z tej właśnie okazji uczniowie oraz nauczyciele wzięli udział w biegu ulicznym im. Wisławy Szymborskiej i mimo deszczowej pogody ukończyli go z uśmiechem na ustach.

 

MŁODZIEŻ NA ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Uczniowie z karnickiej szkoły włączyli się w świętowanie 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Wokół Szkoły i Urzędu Gminy w Karnicach rozwiesili własne prace o tematyce patriotycznej.

Zamienili ogrodzenia Szkoły i Urzędu Gminy w Karnicach w galerię sztuki. Własnoręcznie wykonane przez dzieci prace plastyczne o tematyce patriotycznej ozdabiają wejście karnickiej szkoły oraz urzędu i przypominają o najważniejszym narodowym święcie. Ta wspaniała inicjatywa była także formą zaproszenia do uczestnictwa w uroczystych obchodach 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, które odbyły się w Zespole Szkół Publicznych w Karnicach.

Pasowanie uczniów klasy I

Uroczystość Pasowania na Ucznia

Tradycją naszej szkoły jest uroczyste Pasowanie na Ucznia.
18. 10. 2018r. odbyło się ślubowanie klasy pierwszej. Uczniowie do tej uroczystości przygotowywali się od pierwszego dnia nauki – może nawet o tym nie wiedzieli. Uczyli się piosenek i wierszyków.
Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów jest wydarzeniem ważnym w życiu szkoły. Na tę uroczystość zaproszono panią dyrektor, nauczycieli i rodziców. Najważniejsi byli jednak pierwszacy, którzy wcielili się w różne role i składali przysięgę uczniowską.
Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności uczniowskiej, w obecności zaproszonych gości, zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie oraz zapewnili o swoim patriotyzmie.
Doniosłym momentem uroczystości było wypowiedzenie słów ślubowania. Uczniowie klasy pierwszej przyrzekali sumiennie wypełniać obowiązki ucznia, pilnie się uczyć, szanować nauczycieli i rodziców, dbać o dobre imię szkoły i być dobrym Polakiem. Wszyscy zdali egzamin celująco, co potwierdziła pani dyrektor Teresa Szydłowska, która „symbolicznym ołówkiem” dokonała uroczystego pasowania na uczniów Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej w Karnicach.
W czasie uroczystości nie zabrakło miłych niespodzianek – pierwszakom wręczono pamiątkowe dyplomy, a także upominki zakupione przez wychowawcę oraz rodziców.
Po części oficjalnej uczniowie udali się na poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Całej uroczystości towarzyszyła atmosfera wielkiej radości. Pierwszoklasiści w biretach na głowie i upominkami w ręku szczęśliwi i uśmiechnięci powędrowali z rodzicami do domu.

Żakowanie uczniów klasy IV

Czwarta klasa to MY!

Naszą szkolną tradycją jest to, że uczniowie klasy IV muszą przejść obrzęd inicjacji zwany z dawna „żakowaniem”. Imprezę przygotowywali już od września. Musieli się wykazać, by zasłużyć na miano starszaka. Przez kilka tygodni, pod kierunkiem wychowawcy Joanny Dąbrowskiej, ćwiczyli śpiewanie piosenek i recytowanie wierszyków oraz udoskonalali swoje krótkie pokazy umiejętności akrobatycznych i tanecznych, by na forum całej szkoły zaprezentować się w dniu 18 października 2018 r.
Gromkie oklaski po występach uczniów świadczyły o tym , że ich wysiłek nie poszedł na marne i z całą pewnością zasłużyli na to, by przyjąć Czwartoklasistów w poczet Żaków, czyli starszej braci uczniowskiej. Pani Dyrektor Teresa Szydłowska wręczyła każdemu uczniowi dyplom Żaka, a rodzice słodkie upominki.