OBIADY

                           

Obiady                              

 październik 2021r.

76,00 zł

Wpłatę proszę uiścić na adres:                         

Zespół Szkół Publicznych w Karnicach  Ul. Szkolna 13                                          nr konta 42 9376 0001 2005 0010 0003 0001

W treści , imię i nazwisko dziecka  oraz kwota za dany miesiąc , lub osobiście u intendenta w godz. 8.30-9.30 do 10-go każdego miesiąca .