OBIADY

Obiady                              

 wrzesień 2021r.     76,00 zł.

                       

Wpłatę za obiady proszę uiścić na adres:                         

Zespół Szkół Publicznych w Karnicach  Ul  Szkolna 13                                                                        nr konta 42 9376 0001 2005 0010 0003 0001

W treści , imię i nazwisko dziecka oraz kwota za dany miesiąc .