O szkole

 
W skład naszej szkoły wchodzą:
 • Przedszkole
 • Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej

W naszej szkole tworzymy atmosferę bezpiecznej nauki poprzez dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia, dbanie o jego rozwój duchowy i emocjonalny, z zachowaniem zasad wzajemnej tolerancji, co umożliwi mu rozwiązywanie problemów życiowych przy zaangażowaniu i pomocy nauczycieli oraz aktywnej współpracy z rodzicami.

Nauczyciele w naszej szkole na bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje biorąc udział w wielu szkoleniach i kursach. Wszyscy nauczyciele pracują w zespołach samokształceniowych oraz szkolą się na wewnętrznych i zewnętrznych Radach Pedagogicznych poszerzając swoje kwalifikacje przydatne do pracy z dziećmi.

Wybierając naszą szkołę będziesz mógł:

 • rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania w prężnie działających kołach zainteresowań

 • brać udział w zajęciach przedmiotowych wyrównujące wiedzę i umiejętności jak i poszerzające wiedzę uczniów oraz zajęcia terapeutyczne

Do tradycji naszej szkoły należy organizowanie imprez środowiskowych dla rodziców oraz mieszkańców naszej gminy i powiatu, tj. wieczornice historyczne, okolicznościowe, festyny sportowo – rekreacyjne, poranki historyczne.

Uczniowie corocznie uczestniczą w wymianie Polsko-Niemieckiej. Poszerzają znajomość języka niemieckiego. Wyjeżdżają także do kina, teatru, na warsztaty fotograficzne i filmowe, biwaki.

Koła zainteresowań:

 • SKS
 • język angielski
 • informatyczne
 • dekoracyjne
 • ortograficzne
 • historyczne
 • kulturystyczne
 • matematyczne

Młodzież uczestniczy w wielu konkursach przedmiotowych, plastycznych oraz zawodach sportowych. Uczy się samorządności działając w Samorządzie Uczniowskim.