Najmłodsi w OSP Karnice.

Spotkanie z najmłodszymi uczniami.
Dzieci z przedszkola, zerówki i klas I-III odwiedziły naszą remizę. Przedstawiliśmy im zakres naszych działań i pokazaliśmy posiadany sprzęt oraz oprowadziliśmy po pomieszczeniach które już wkrótce zostaną oddane do użytku.