Najlepsze absolwentki Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej w Karnicach 🏆👩‍🎓

Tradycją jest, że wójt gminy wręcza statuetkę najlepszemu absolwentowi. W tym roku ta wyjątkowa nagroda trafiła do trzech uczennic, które uzyskały takie same wysokie średnie ocen na świadectwie. Z rąk Wójta Gminy pana Lecha Puzdrowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy pana Stanisława Wolskiego i pani dyrektor statuetki i stypendia odebrały: Amelia Dudziak, Kinga Hałuszczak i Julia Koźlik.
Również wysokie średnie osiągnęły i odebrały świadectwa z biało-czerwonym paskiem Agata Dobrowolska i Zuzanna Szczot.
Serdecznie gratulujemy dziewczętom osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów.
Wszyscy absolwenci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody z rąk pani dyrektor Moniki Kocik i wychowawcy pana Michała Waliszki.