Międzynarodowy Projekt Edukacyjny – „Kreatywne prace plastyczne”. ???