Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

     Dnia 21 lutego w Zespole Szkół Publicznych w Karnicach odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Święto zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku. Jego data upamiętnia wydarzenia w Bangladeszu, gdzie w 1952 roku pięciu studentów uniwersytetu w Dhace zginęło podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego.

       Według UNESCO, niemal połowa z 6000 języków świata jest zagrożona zanikiem w ciągu 2-3 pokoleń. Od 1950 r. zanikło 250 języków. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma w założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. 
     Jako świadomi użytkownicy języka polskiego, zdajemy sobie sprawę, że to jak mówimy i jak piszemy określa nas jako Polaków i wpływa na kształt polszczyzny. Język polski, mimo bardzo trudnej gramatyki, jest na 26 miejscu, jeśli chodzi o liczebność użytkowników. Dziś szacuje się, że językiem polskim posługuje się ok. 50 milionów ludzi na świecie.
     Motto, „A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”, które odnosiło się do naszego spotkania było początkiem zgłębiania wiedzy o historii języka polskiego. Z pewnością Mikołaj Rej (ojciec języka polskiego) z Nagłowic nie namawiał jedynie do tego, by nie być głupią gąską… Zagadka Reja do dziś nie została rozstrzygnięta. Wiemy na pewno, że Rej był krzewicielem literackiej polszczyzny, i bez znaczenia pozostaje fakt, czy w słynnym zdaniu miał na myśli czeszczyznę czy łacinę. Był miłośnikiem języka polskiego i o to właśnie mu chodziło. 
     A nam chodziło o to, żeby uczniowie naszej szkoły poszerzyli wiedzę o języku polskim, rozwijali umiejętność poszukiwania wiadomości, wykorzystali posiadane umiejętności w praktyce, poszerzali słownictwo czynne, dbali o poprawność wypowiedzi i rozwijali sprawność językową. Dlatego podczas spotkania klasy IV-VII i klasy gimnazjalne obejrzały krótką prezentację multimedialną dotyczącą historii języka polskiego, następnie zapoznały się z poradnikami językowymi i innymi publikacjami dotyczącymi poprawności językowej. Największą przyjemnością była tablica interaktywna i możliwość wykonywania na niej zadań, oczywiście dotyczących poprawności językowej, ortografii, przysłów i wielu innych zagadnień. Następnie uczniowie losowali wyrazy zapisane niepoprawnie i korzystając z dostępnych poradników i słowników poprawiali je, a starsze klasy ułożyły hasła propagujące język polski. Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach. I zdaje się, że to dopiero początek zamiłowania do polszczyzny, zwłaszcza tej poprawnej!