MATEMATYCZNA

INNOWACJA PEDAGOGICZNA W NAUCZANIU MATEMATYKI

„MATEMATYKA JEST WSZĘDZIE”

Klasa 7 SP     Autor: mgr Magdalena Ragan

 

ZAŁOŻENIA INNOWACJI

     Założeniem innowacji jest przeznaczenie w każdym dziale programowym co najmniej 1 godziny zajęć na tzw. „matematykę w zastosowaniach, której celem jest realizacja obowiązującego w danej klasie materiału nauczania poprzez różnorodne ćwiczenia praktyczne rozwijające umiejętności wykorzystania wiedzy do twórczego rozwiązywania problemów. Ma zaciekawić uczniów, pobudzić ich kreatywność i twórcze myślenie oraz pokazać im związek tego czego uczą się na lekcjach z życiem codziennym, aby sami potrafili sobie odpowiedzieć na pytanie tak często zadawane na lekcjach matematyki: „Po co się tego uczymy?” Innowacja uświadomi uczniom, że matematyka jest użyteczna i bardzo pomaga w rozwiązywaniu różnych problemów oraz zakłada uatrakcyjnienie zajęć poprzez efektywne wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, takich jak tablica interaktywna, komputer, platformy edukacyjne, programy multimedialne czy tablet.

CELE INNOWACJI

Cel ogólny: Pokazanie związku matematyki z życiem codziennym i dostrzeganie zależności matematycznych w otaczającym świecie.

Cele szczegółowe:

– Poszerzanie wiedzy objętej programem nauczania w klasie VII/VIII przez praktyczne działania.

– Rozwijanie umiejętności rozpoznawania figur płaskich i przestrzennych, wykonywania modeli poznanych brył.

– Rozwijanie umiejętności pozyskiwania informacji statystycznych, opracowania ich i prezentacji wyników prowadzonych badań.

– Kształcenie umiejętności szacowania, mierzenia i ważenia różnymi miarami.

– Kształcenie umiejętności myślenia ekonomicznego.

– Motywowanie uczniów do prezentacji własnych spostrzeżeń i pomysłów.

– Wdrażanie do samodzielnego i twórczego rozwijania własnych zdolności i zainteresowań.

– Kształtowanie umiejętności uzasadniania własnego stanowiska, argumentowania.

– Kształtowanie umiejętności pracy w grupie; rozwijanie odpowiedzialności za podjęte działania jednostkowe; projekty edukacyjne.

– Doskonalenie zdolności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz wyobraźni przestrzennej.

– Pobudzenie kreatywności i aktywności uczniów.

– Doskonalenie umiejętności korzystania z technologii informatycznej.

Pierwsze zajęcia przeprowadziliśmy w dwóch grupach. Zadaniem każdej z grup było  opracowanie przepisu na sałatkę ze zwróceniem uwagi na  kaloryczność i zdrowe żywienie oraz ceny składników. Z podejmowanych działań uczniowie zaprezentowali wnioski i spostrzeżenia. Bardzo smacznym dodatkiem była degustacja przygotowanych sałatek.