Mali fizycy.

Dziś pierwszoklasiści mogli poczuć się jak prawdziwi fizycy. Razem z wychowawczynią, panią Sylwią Przybulewską, badali i wyjaśniali zjawiska zachodzące w wodzie. Sprawdzali, co tonie, a co pływa.