LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W KARNICACH – ODDZIAŁ ZEROWY ” PSZCZÓŁKI” W ROKU SZKOLNYM 2021/2022